Lodgar Grand, CZ
Chovatelská stanice koček plemene Ragdoll

Aktuality

10.1.2015

Naše krásná Maya Lodgar Grand*CZ se zúčastnila Mezinárodní výstavy koček v Ostravě poprvé v otevřené třídě. Dostala nádherný posudek s oceněním EX1, CAC a navíc vyhrála BIV(Best in variety).

Maya Lodgar Grand*CZ Maya Lodgar Grand*CZ Maya Lodgar Grand*CZ

Na výstavě jsme se setkali i s naším odchovem, Grandinterchampionem Haraldem Lodgar Grand*CZ, který rovněž získal nádherný posudek s oceněním EX1, CACS , vyhrál BIV(Best in variety) a získal Nominaci do BIS. Máme obrovskou radost.

Maya Lodgar Grand*CZ Maya Lodgar Grand*CZ

24.12.2014

Přejeme všem krásné vánoční svátky plné pohody a klidu a do nového roku moc a moc zdraví, štěstí a splnění všech přání.

Vanoce 2014

10.11.2014

Dnes v pozdních večerních hodinách se narodila první koťátka naší Lilien. Jsou to dvě holčičky a tři chlapečci a všichni se mají čile k světu. Mamince i koťátkům přejeme moc zdravíčka.

Vrh O

25.-26.10.2014

Poprvé v historii našeho chovu jsme se zúčastnili světové výstavy - FIFE WORD SHOW Prague 2014, kde získal GIC Napoleon Falkenwald nádherný posudek a ocenění EX1, CACS . Účast na světové výstavě byl pro nás obrovským zážitkem a s Napoleonem jsme si ji moc užili.

SW SW SW SW SW SW

15.-16.2.2014

Na MVK v Bielsko Biale, PL, získal náš odchov Interchampion Harald Lodgar Grand*CZ krásné ocenění - 2x Ex1,CAGCIB a už počtvrté vyhrál BEST IN VARIETY.Máme obrovskou radost.

Harald

O tomto víkendu se v Bělorusku účastnila své první výstavy taky naše Kathie Lodgar Grand*CZ, která získala rovněž krásné ocenění - 2x Ex1,2x CAC, 2x Nominaci do BIS.

Kathie

13.2.2014

V odpoledních hodinách se Princess a Napoleonovi narodilo jedno krásné baculaté koťátko. Je to holčička a má se čile k světu. Mamince i miminku přejeme hodně zdravíčka.

Vrh M

4.-5.1.2014

Na MVK v Ostrav? z?skal n? IC Caesar Siempre Amar kr?sn? ocen?n? 2x CAGCIB, BIV a nominaci do BIS.

Caesar

Na t?to v?stav? byl stejn? ?sp?n? i n? odchov CH Harald Lodgar Grand*CZ, kter? z?skal kr?sn? ocen?n? EX1, CACIB, BIV a nominaci do BIS.

Harald

24.12.2013

P?ejeme v?em kr?sn? v?no?n? sv?tky pln? pohody a klidu a do nov?ho roku moc a moc zdrav?, ?t?st? a spln?n? v?ech p??n?.

Vanoce 2013

27.3.2013

Ve ?tvrtek ve ve?ern?ch hodin?ch se Phoebe a Napoleonovi narodila 4 kr?sn? ko??tka. Je to jedna hol?i?ka a t?i kluci. P?ejeme jim v?em hodn? zdrav??ka, hodn? dobr?ho pap?n??ka a v budoucnu hodn? p?n??ky. Phoebe sv? ko??tka hned po porodu p?enesla do porodnice k Cheyenne, kde se pak spole?n? staraly o sv? ko??tka :-)

Vrh L

17.3.2013

V?em p??tel?m a zn?m?m, v?em na?im odchov?m a jejich p?n??k?m, v?em n?v?t?vn?k?m na?ich str?nek p?ejeme kr?sn? Velikono?n? sv?tky ! Vrh J

17.3.2013

V ned?li nad r?nem se Cheyenne a Napoleonovi narodila 3 kr?sn? ko??tka. Je to jedna hol?i?ka a dva kluci. Ko??tk?m i mamince p?ejeme hodn? zdrav??ka a moc sladk?ho ml??ka.

Vrh K

12.3.2013

O v?kendu byla na v?stav? v Praze velice ?sp?n? na?e Iriska Lodgar Grand*CZ. Poprv? v otev?en? t??d? ve v?ku 10 m?s?c? z?skala kr?sn? posudek, 2x EX1, 2x CAC a nominaci do BIS. Moc d?kujeme pan? Chrzov? za perfektn? prezentaci a p??pravu.

Iris

16.2.2013

N? odchov Iris Lodgar Grand*CZ byla velice ?sp?n? na v?stav? v Praze, kde z?skala EX1 a vyhr?la BEST IN VARIETY. Moc d?kujeme pan? Chrzov? za perfektn? prezentaci.

Iris

9.2.2013

S velkou radost? oznamujeme narozen? ko??tek od Princess a Napoleona. Je to jedna hol?i?ka a dva kluci. V?ichni se maj? ?ile k sv?tu. Prejeme jim i mamince hodn? zdrav??ka.

Vrh J

24.12.2012

V?em p??tel?m a zn?m?m, v?em n?v?t?vn?k?m na?ich str?nek a samoz?ejm? taky v?em na?im odchov?m a jejich p?n??k?m p?ejeme kr?sn? v?no?n? sv?tky pln? pohody a klidu a do nov?ho roku hlavn? moc zdrav?, ?t?st? a l?sky.

Vanoce 2012

4.11.2012

Dnes m?me za sebou velice ?sp?n? v?stavn? den, kdy se 4 na?e odchovy z??astnily v?stavy a je vid?t, ?e si v?ichni vedli ?pln? skv?le.

pohar

HANNAH Montana z?skala na v?stav? v Belgii Ex1, Nominaci do BIS a nakonec vyhr?la BEST IN SHOWv kategorii 6-9 m?s?c?

FRODO z?skal rovn? v Belgii Ex1, CAC

IRISKA z?skala na v?stav? v Praze Ex1 a Nominaci do BIS

HOPE z?skala rovn? v Praze Ex1, CAC

Moc d?kujeme za perfektn? prezentaci. M?me obrovskou radost !!

26.10.2012

V listopadov?m vyd?n? ?asopisu NA?E KO?KY m??ete vid?t na?i kr?snou IRIS Lodgar Grand*CZ. Pan? Chrzov? moc d?kujeme !!

Iris Iris Iris

2.10.2012

Dostali jsme nov? fotky na?eho zlat??ka Ginger, za kter? moc d?kujeme p. Sn?elov?. Ginger je velk? lovkyn? a taky je velice odv?n?,.. no jen se pod?vejte:

Iris Iris Iris

8.9.2012

Leto?n? jarn? ko??tka u? skl?zej? sv? prvn? ?sp?chy na v?stav?ch. Hannah Montana, ?ij?c? v Belgii, z?skala n?dhern? posudek a kr?sn? ocen?n? 2 x Ex1 a 2 x Nominaci do BIS a ocen?n? ve speci?ln? sout?i.

Hannah Montana

Iriska z?skala na MVK v P??brami n?dhern? posudek a kr?sn? ocen?n? Ex1.

Iriska

Harald z?skal na MVK v Ostrav? rovn? n?dhern? posudek a kr?sn? ocen?n? Ex1.

Harald

Moc d?kujeme v?em nov?m p?n??m za perfektn? prezentaci na v?stav?ch.

8.5.2012

M?me dal?? KO??TKA !!!!!!Dnes ve ve?ern?ch hodin?ch se po dlouh?m o?ek?v?n? narodila Cheyenne a Napoleonovi 4 kr?sn? ko??tka. Jsou to t?i hol?i?ky a jeden chlape?ek. Mamince i ko??tk?m p?ejeme hodn? zdrav??ka !

Vrh I

30.4.2012

Do fotogalerie vrhu G jsme p?idali nov? fotky Gerarda. Gerardovi d?l? spole?nost na?e ko?i?ka Faith. Moc d?kujeme jejich p?n??k?m za zpr?vi?ky a fotky a hlavn? taky za v?echnu p??i a l?sku, kterou jim d?vaj?.

23.4.2012

M?me KO??TKA !!!!!!Dnes v odpoledn?ch hodin?ch se Phoebe a Napoleonovi narodila 4 kr?sn? ko??tka. Jsou to dv? hol?i?ky a dva chlape?ci.Mamince i ko??tk?m p?ejeme hodn? zdrav??ka !

Vrh CH

7.4.2012

V?em p??tel?m a zn?m?m, v?em na?im odchov?m i jejich p?n??k?m p?ejeme KR?SN? VELIKONOCE !

Velikonoce

15.3.2012

Dnes v odpoledn?ch hodin?ch,..... po dlouh?m o?ek?v?n?,... porodila Princezna 3 kr?sn? baculat? ko??tka. Jsou to dv? hol?i?ky a jeden chlape?ek. Princezna je opravdu vzorn? maminka a ??asn? se o ko??tka star?. Mamince i ko??tk?m p?ejeme hodn? zdrav??ka ♥

Vrh H

14.3.2012

P?idali jsme fotky z nov?ch domov? do fotogalerie Denniska, Faith, Giny a Giacoma,...pod?vejte se do p?edchoz?ch vrh?, jak na?e "ko??tka" kr?sn? rostou. D?kujeme v?em nov?m p?n??k?m, ?e n?m pos?laj? fotky na?ich odchovan?ch mazl??k?,.. moc r?di je vid?me. :-)

1.3.2012

Do fotogalerie Vrhu F jsme p?idali nov? fotky Falca a Froda z nov?ch domov? a do fotogalerie vrhu G fotky Gucciho z nov?ho domova. D?kujeme v?em nov?m p?n??k?m zato, ?e n?m pos?laj? fotky na?ich odchov? a m?me mo?nost vid?t, jak na?i mazl??ci kr?sn? rostou :-)

23.12.2011

V?em p??tel?m a zn?m?m,... a samoz?ejm? taky v?em na?im odchov?m a jejich p?n??k?m,.. p?ejeme kr?sn? pohodov? v?noce a do nov?ho roku hlavn? moc zdrav?, ?t?st? a l?sky.

Frodo

20.11.2011

N? odchov, kr?sn? Carolinka se ve dnech 19. a 20.11.2011 z??astnila MVK v Pardubic?ch, kde po oba dny z?skala kr?sn? ocen?n? CAC a z?sk?v? tak titulCHAMPION. Carolince moc gratulujeme a p.Hor??kov? d?kujeme za perfektn? prezentaci. M?me opravdu velkou radost :-)

23.10.2011

Princess z?skala na MVK v Ostrav? sv?j 3. CAC a z?sk?v? t?m titul CHAMPION. Princess moc gratulujeme,... m?me obrovskou radost :-)

13.10.2011

V ned?li 23.10.2011 m??ete vid?t na?? kr?snou Princess na MVK v Ostrav?.

11.9.2011

M?me KO??TKA !!!!!!Dnes v dopoledn?ch hodin?ch se Cheyenne a Napoleonovi narodilo 6 kr?sn?ch ko??tek. Jsou to t?i hol?i?ky a t?i chlape?ci.Mamince i ko??tk?m p?ejeme hodn? zdrav??ka !

Zdroj Vrh G

11.9.2011

Na?e odchovy - ko??tka z vrhu C oslavila sv? prvn? narozeniny. P?ejeme jim hodn? zdrav??ka, plnou misku dobr?ho pap?n??ka.. a hlavn? hodn? l?sky v nov?ch domovech.

4.9.2011

Ko??tka z vrhu F kr?sn? rostou, u? jsou z nich p?kn? cval??ci :-) Jen se pod?vejte, jak n?m vyrostli do kr?sy....

Frodo Faith Falco

24.7.2011

Princess je m?ma !!!! Dne 24.7.2011 p?ivedla Princess na sv?t sv? prvn?, kr?sn?, baculat? ko??tka. Jsou to dva kocourci a jedna ko?i?ka. Princess je vzorn? maminka!! M?me obrovskou radost :-)

Vrh F

12.6.2011

Nov? fotky ko??tek vrhu D a vrhu E najdete v aktu?ln?ch vrz?ch ve fotogalerii nebo se m??ete pod?vat zde:.

Vrh D Vrh E

10.5.2011

Hur??????????, tolik vytou?en? a dlouho o?ek?van? ko??tka jsou tady. Cheyenne je m?ma !!!! Dnes v odpoledn?ch hodin?ch se Cheyenne a Napoleonovi narodily 3 kr?sn? ko??tka - z?ejm? to budou 2 chlape?ci a jedna hol?i?ka. Mamince i ko??tk?m p?ejeme moc a moc zdrav??ka ♥

Vrh E

2.5.2011

Hur???????????,..m?me ko??tka. Fibince a Napoleonovi se dnes v noci narodila 4 kr?sn? ko??tka. Podle prvn?ch odhad? jsou to dv? ko?i?ky a dva kocourci. Mamince i ko??tk?m p?ejeme moc a moc zdrav??ka ♥

Vrh D

30.4.2011

N? odchov, Carolinka, se dnes z??astnila v?stavy v Ostrav?. Carolinka dostala kr?sn? ocen?n? Ex1 a nav?c nominaci do BIS. Carolince moc gratulujeme, d?l? n?m velkou radost :-).Pan? Lucce moc d?kujeme za perfektn? prezentaci.

24.4.2011

KR?SN? VELIKONOCE !!

Velikonoce

9.4.2011

N? odchov, kr?sn? Carolinka, se dnes z??astnila sv? prvn? v?stavy v Hradci Kr?lov?. Carolinka dostala ve t??d? 6-10 m?s?c? kr?sn? ocen?n? Ex1 a moc kr?sn? posudek. Carolince moc gratulujeme, ud?lala n?m velkou radost a pan? Lucce d?kujeme za perfektn? prezentaci.

Carolinka

2.4.2011

Duben je m?s?c, kdy oslav?me hned n?kolik narozenin. 2.4.2011 oslav? sv? prvn? narozeniny ko??tka vrhu "B", 12.4.2011 oslav? Cheyenne sv? 2. narozeniny, 16.4.2011 oslav? Phoebe sv? 3. narozeniny, 26.4.2011 oslav? Napoleon sv? 3. narozeniny a nakonec 30.4.2011 oslav? Princess sv? 1. narozeniny. V?em na?im roztomil?m chlup??k?m p?ejeme v?echno nejlep?? a hlavn? moc a moc zdrav??ka.

26.3.2011

Dostali jsme nov? zpr?vi?ky a fote?ky od Ben??ka a Bax??ka. P?r nov?ch fotek jsme p?idali do fotogalerie, kterou najdete v "p?edchoz?ch vrz?ch". Ben??ek ?ije v Hamburku, v?? 6,5 kg a je to zlat??ko s ??asnou povahou.

Benn Benn

Bax??ek ?ije v n?meck?m m?st? Andernach, vyrostl z n?j kr?sn? kocourek v??c? 6 kg a stejn? jako Ben??ek je to ??asn? mazliv? a p??tuln? kocourek.

Bax Bax

21.3.2011

Ve dnech 19. a 20.3.2011 se na?e Princess z??astnila MVK v Uhersk?m Hradi?ti, kde v otev?en? t??d? po oba dny z?skala Ex1, CAC.

Princess Princess

Na v?stav? jsme m?li poprv? v na?? chovatelsk? historii tak? sv?j odchov - kr?snou Nikulku (Berenike Ann Lodgar Grand*CZ), kter? rovn? z?skala v otev?en? t??d? po oba dny Ex1, CAC a nav?c v ned?li z?skala taky Nominaci do BIS. Ko?i?k?m moc gratulujeme,.. ud?laly n?m opravdu velkou radost. Velk? pod?kov?n? pat?? pan? Bohunce (CHS BRILLIANCY KEY) za perfektn? prezentaci Nikulky.

Berenike Ann Berenike Ann

31.1.2011

Na?e ko??tko z vrhu "C" - Carolinku m??ete vid?t v p?tek 4.2.2011 na Prim? v po?adu "Uvoln?te se, pros?m" s p. Krausem a ve dnech 13.2. a 20.2.2011 v po?adu "M?te m?" s p.Vydrou.

Carolinka

24.1.2011

Na?e kr?sn?, sladk?, klidn? a milou?k? Gabbynka oslav? sv? 4. narozeniny. P?ejeme j? moc a moc zdrav??ka, l?sky a teplou pe?inku, pod kterou tak r?da spink? :-).

23.1.2011

V?echna ko??tka vrhu C jsou u? ve sv?ch nov?ch domovech. P?ejeme jim, aby v nich na?li hodn? l?sky, p??e a starostlivosti, aby byli zdrav? a m?li hodn? dobr?ho pap?n??ka.

11.1.2011

Clowie, je vhodn? pro chov (DNA PKD, HCM N/N), v?stavy nebo jako luxusn? mazl??ek:

Clowie

9.1.2011

V ned?li dne 9.1.2010 se na?e ko?i?ky Princess a Gabby z??astnily v?stavy v Ostrav?. Pro Princess to byla premi?ra, proto jsme byli moc zv?dav?, jak se bude l?bit, jak bude posouzena a taky jak celou v?stavu zvl?dne. Princess v?stavu zvl?dna na jedni?ku, dostala kr?sn? posudek se zn?mkou Ex1 a z?skala taky Nominaci do BIS. Gabby z?skala rovn? kr?sn? posudek a ocen?n? CAP a z?sk?v? tak titul PREMIOR. Ko?i?k?m moc gratulujeme, ud?laly n?m obrovskou radost !!

5.1.2011

Do fotogalerie na?? Princess byly p?id?ny nov? fotky.

23.12.2010

V?em n?v?t?vn?k?m na?ich str?nek, v?em p??tel?m a zn?m?m p?ejeme kr?sn? pohodov? v?noce a v?echno nejlep?? do nov?ho roku 2011.

V?noce 2010

3.12.2010

Posledn? spole?n? fotka ko??tek vrhu C p?ed odchodem do nov?ch domov?:

Vrh C

23.10.2010

6-ti t?denn? ko??tka vrhu C:

Vrh C

9.10.2010

P?idali jsme nov? fotky m?s??n?ch ko??tek do fotogalerie vrhu "C":

Clowie Cathy Caroline Cammi Vrh C

2.10.2010

Tady m??ete vid?t na?e ko??tka ve t?ech t?dnech. U? jsou z nich p?kn? cval??ci ...

Vrh C

25.9.2010

Dostali jsme nov? fotky na?ich "B" ko??tek - Beru?ky(Nike) a Bad??ka(Eddie), za kter? moc d?kujeme pan? Bohunce. Z?rove? j? d?kujeme za ??asnou p??i, starostlivost a l?sku, s jakou se o na?e zlat??ka star?. Dal?? nov? fotky Beru?ky a Bad??ka najdete ve fotogalerii v p?edchoz?ch vrz?ch.

Berenike+Baddy Berenike Baddy

21.9.2010

Ko??tka u? na n?s koukaj? sv?ma n?dhern?ma bor?vkov?ma o?i?kama a pomali?ku prozkoum?vaj? okol?.

16.9.2010

Na?e kr?sn? boubelat? ko??tka - 6. den. S nejv?t?? pravd?podobnost? jsou to 4 ko?i?ky.

Vrh C

11.9.2010

Dnes v ?asn?ch rann?ch hodin?ch se Fibince a Napoleonovi narodila 4 kr?sn? ko??tka. Porod prob?hl bez komplikac? a Fibinka se jako v?dy o n? vzorn? star?. Pohlav? ko??tek up?esn?me pozd?ji. Porodn? v?ha ko??tek je 118g, 108 g, 110 g, 91 g.

Vrh C

28.8.2010

1.9.2010 si p?ivezeme dal??, t?et? chovnou ko?i?ku Princess, kter? poch?z? z Ruska, z chovn? stanice ERIA PRO. Jej? otec poch?z? z USA z velice kvalitn? chovn? stanice Kizzykat, jej? matka poch?z? ze ?v?dska, z chovn? stanice Hvenhildas.

Princess

28.8.2010

Dostali jsme nov? zpr?vi?ky a fotky Annie. Fotky jsme p?idali do Annin?iny fotogalerie do p?edchoz?ch vrh?. Annie je ??asn? hrav? ko?i?ka a moc spole?ensk?. Anninka v?? 5 kg. Rodin? Lan?ov? moc d?kujeme !!

25.8.2010

Do p?edchoz?ch vrh? do fotogalerie Anettky jsme p?idali nov? fotky, za kter? moc d?kujeme rodin? Mackov?. Moc j? taky d?kujeme za ve?kerou p??i a l?sku, s kterou se o Anettku staraj?.

22.8.2010

Cheyenne se dnes z??astila MVK v Ostrav?, kde z?skala kr?sn? ocen?n? Ex1, CAC a z?sk?v? t?mto titul CHAMPION. Cheyenne moc gratulujeme !!

Cheyenne

18.8.2010

V ned?li 22.8.2010 n?s m??ete vid?t na MVK v Ostrav?.

17.8.2010

Dnes jsme m?li mo?nost nav?t?vit Aronka - kocourka z prvn?ho vrhu. Z Aronka vyrostl n?dhern? kocourek, kter? v?? asi 7,5 kg, je mazliv? a m? ??asnou povahu. Moc d?kujeme pan? Martin?, ?e n?m umo?nila setkat se s "na?im" zlat??kem. Byl to pro n?s velk? z?itek. Moc j? d?kujeme za v?echnu p??i a l?sku, kterou mu d?v?. Poda?ilo se n?m ud?lat Aronkovi p?r hezk?ch fotek, kter? najdete v p?edchoz?ch vrz?ch v Aronkov? fotogalerii.

Vrh B

15.8.2010

Ben??ek a Bax??ek dnes odjeli do Hamburku, kde jim budou d?lat spole?nost dal?? t?i ragdollci. V?echna ko??tka z vrhu "B" jsou u? tedy v nov?ch domovech. P?ejeme jim, aby v nich na?li tolik l?sky, kolik jsme jim j? d?vali my.

Vrh B

10.7.2010

Beru?ka a Bad??ek na?li nov?, spole?n? domov v B?nov?. D?kujeme pan? Bohunce za ??asn? domov pro na?e zlat??ka. Ben??ek a Bax??ek se p?ipravuj? na cestu do Hamburku, kde budou rovn? bydlet spole?n?.

26.6.2010

Posledn? spole?n? fotka ko??tek vrhu B p?ed odchodem do nov?ch domov?.

Vrh B

11.6.2010

Ko??tka u? maj? 10 t?dn?, b?haj? po cel?m dom? a ze v?eho nejv?ce miluj? honi?ku na schodi?ti..

Vrh B

2.6.2010

Na?e ko??tka z prvn?ho vrhu slav? dnes sv? prvn? narozeniny.P?ejeme jim hodn? zdrav??ka, hodn? dobr?ho pap?n??ka, hodn? l?sky a a? se maj? moc dob?e.

2.6.2010

P?id?ny nov? fotky "ko??tek" z vrhu "A" do p?edchoz?ch vrh?.

30.5.2010

P?id?ny fotky ko??tek v 7-mi a v 8-mi t?dnech:

Vrh B Beruska Baddy Ben Bax

16.5.2010

P?id?ny fotky ko??tek v 5-ti a v 6-ti t?dnech:

Vrh B Beruska Baddy Ben Bax Vrh B

1.5.2010

Ko??tka u? maj? 4 t?dny,..b?haj?, sk??ou a dov?d?j?. U? papaj? mas??ko i granulky, um? u? pou??vat z?chodek.

Vrh B

25.4.2010

Dne 24. a 25.4. se Cheyenne z??astnila v?stavy v Ostrav? a v ?ilin?. Po oba dny z?skala kr?sn? ocen?n? Ex1, CAC. . ?arlotka, p?esto?e se tentokr?t v?stavy nez??astnila, z?skala DIPLOM BEST MORAVIA CAT 2009 za 3. m?sto v kategorii kastr?tek. Ko?i?k?m moc gratulujeme !!

Menu

O nás RAGDOLL Výběr jazyka

Naši kocouři

GIC Napoleon GIC Caesar

Naše kočky

Miranda Maya Lilien CH Princess

Kastráti

CH/PR Gabby CH Phoebe CH Cheyenne

Koťátka

Obecně Aktuální vrhy Plánované vrhy Předchozí vrhy

Bannery

Odkazy Náš baner FIFE SCHK Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Centr?ln? evidence zv?at a v?c? ?R
Design: Witriol | Obsah: E. Prokopičová | © 2008